Cookies

Táto webová stránka používa iba technické cookies. Sú to nevyhnutné cookies potrebné na správne fungovanie webovej stránky.
Používaním tejto webovej stránky s nimi súhlasíte.


cistenie potrubia

Pľúca budov

Od roku 2016 poskytujeme profesionálne čistenie odvetrávacích šácht na odstránenie nečistôt a prachu z celého ventilačného systému. Ide o suché čistenie rotačnými kefami a zároveň sa nečistoty odsávajú výkonným ventilátorom do zberného vaku. Rotačné kefy sú vyrobené z polypropylénového vlákna. Kvôli nízkej rotácii sa kefa dostane aj do rohov, čím sa dostatočne vyčistí aj hranaté potrubie.

Vetracie otvory a vetracie hlavice vo vašom bytovom dome sú rozhodujúcou súčasťou systému HVAC- skratka pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. V takomto systéme nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť tak vzniku baktérií a húb, ktoré sa dostávajú do bytov. Vetracie potrubia v panelových domoch sú však bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov namnožiť, až do kritických rozmerov. Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, dokonca aj na zdravie obyvateľov.

Prečo potrebujeme vyčistiť vetracie potrubie v našich bytových domoch?

 • Znižujeme riziko vzniku baktérií v potrubí
 • Znižujeme riziko syndróm chorých budov
 • Znižujeme riziko vzniku požiaru
 • Zvyšujeme kvalitu vnútorného ovzdušia: zabezpečujeme výmenu vzduchu, prísun čerstvého vzduchu, kontrolu teploty a vlhkosti vzduch

Čisté vetracie potrubia spĺňajú legislatívne požiadavky podľa Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Aké bývajú najčastejšie príznaky syndrómu chorých budov?

Bolesť hlavy, Únava, podráždenosť, poruchy koncentrácie, dráždenie očí, nosovej sliznice, dráždenie na kašeľ, suchá a svrbiaca pokožka

Fázy čistenia

1. Diagnostika súčasného stavu

Pomocou inšpekčnej kamery sa zistí miera znečistenia potrubia a vyhotoví sa záznam. V budovách, v ktorých je vysoká požiadavka na kvalitu vzduchu sa odoberie vzorka z potrubia a v skúšobnom laboratóriu sa zistí jej zloženie.

2. Čistenie

Na základe revízie nasleduje druhá fáza – čistenie vetracieho potrubia modernou technológiou. Ide o suché čistenie rotačnými kefami.

3. Kontrola

Práca je ukončená, až keď sa pomocou inšpekčnej kamery zistí, či bolo potrubie správne vyčistené. Pred, aj po čistení vyhotovíme záznam, ktorý sa následne odovzdá zákazníkovi ako dôkaz.

4. Dezinfekcia

Po vyčistení potrubia sa hmlovou tryskou nanesie na povrch potrubia po celej dĺžke vrstva dezinfekcie, ktorý na určitý čas zabraňuje šíreniu a množeniu baktérií a plesní. Dezinfekcia je netoxická, nevyžaduje žiadne oplachovanie ani utieranie, jednoducho sa rozpráši.

Riziko bezpečnosti - horenie

Vzhľadom na to, že sa vo vzduchotechnickom potrubí môže usádzať prach, tieto prachové usadeniny môžu byť nasiaknuté aj olejovým aerosólom, ktoré sa do vzduchotechnického potrubia dostali prostredníctvom odsávačov pár z kuchýň bytov. Takto vzniknuté znečistenie môže priespieť k šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi bytového domu.

Časté otázky

 • Nepoškodia kefy potrubie? Určite nie. Materiál, z ktorého sú kefy vyrobené ich nijakým spôsobom nepoškodí.
 • Nepoškodí sa strecha bytového domu? Naši pracovníci dbajú na zvýšenú opatrnosť pri vykonávaní svojej činnosti.
 • Aké podmienky musí spĺňať strecha, aby mohlo byť potrubie vyčistené? Ideálne sú ploché strechy so všetkými tipmi vetracích hlavíc, ale v prípade rekonštrukcie striech typu A, odporúčame osobnú obhliadku objektu.
 • Akú súčinnosť so správcom potrebujeme? Potrebujeme prístup k zásuvke na 220V, ktorá sa nachádza v spoločných priestoroch (chodba alebo výťahová šachta).Zásuvka by mala byť napojená na minimálne 15 ampérový istič, kvôli vysokému výkonu našich zariadení.
 • Montujeme aj samotné hlavice alebo magnetické klapky? V spolupráci s profesionálnou firmou, vieme dodať aj nové odvetrávacie hlavice a magnetické klapky do odvetrávacieho potrubia podľa konkrétnych požiadaviek.
 • Nepráši sa odpad do bytu pri čistení? Nie, pri čistení sa nečistoty zároveň odsávajú výkonným ventilátorom.
 • Vieme odstrániť odpad z bytových prípojok? Vieme, potrebujeme súčinnosť vlastníkov bytov.