Cookies

Táto webová stránka používa iba technické cookies. Sú to nevyhnutné cookies potrebné na správne fungovanie webovej stránky.
Používaním tejto webovej stránky s nimi súhlasíte.


energetický posudok

Energetický posudok

Pravidlá pre hodnotenie hospodárnosti budov vychádzajú z jednotných európskych noriem, a tým dávajú výborné možnosti vzájomného porovnávania rôznych budov, ale aj tej istej budovy s rôznymi konštrukčnými riešeniami.

 Prvým z viacerých hodnotení budovy je tzv. projektové energetické hodnotenie budov, ktoré sa vypracováva pri projektovaní budovy. Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla, a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.

Návrh domu, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy, …

Ako vidíme toto zatrieďovanie domov nie je samoúčelné, okrem iného pomáha investorovi, ale aj potenciálnemu kupcovi domu alebo nájomníkovi získať okamžitú predstavu o nákladoch na prevádzku. Rozdiely sú mnohonásobné už len medzi triedami A a C je to 3x, čo znamená že v „C-éčkovom dome“ zaplatíme min. trikrát viac za teplo ako „Á-čkovom dome“.  Za dlhšie obdobie sú to úspory skutočne vo vysokých čiastkach. Rovnako, a ešte viac sa to môže prejaviť na znížení emisií škodlivých plynov, ak zvyšné teplo na kúrenie získame z obnoviteľných zdrojov. Pri tomto porovnaní pochopíme aký má význam, a prečo je také dôležité zavedenie energetickej certifikácie budov.

Jednoducho so starým prístupom a zastaranými konštrukčnými systémami nikdy nedosiahneme rozumnú energetickú triedu.